De horende wereld

Stel je voor... Je wilt een praatje maken, maar de ander betrekt je niet bij het gesprek. Dit soort situaties maken dove en slechthorende mensen vaak mee. De horende wereld is lang niet altijd begripvol. Bovendien weten mensen vaak weinig van doof- en slechthorendheid. Ze denken bijvoorbeeld onterecht dat gebarentaal een universele taal is, dat een CI altijd de beste keus is of dat dove mensen helemaal niets horen. Met deze campagne willen we zorgen voor meer kennis en begrip!

Tips voor horenden

“Ik zou graag willen dat de horende wereld en de Dovenwereld minder gescheiden zijn”, vertelt onze ambassadeur Kaleb. Het liefst zou hij zien dat iedereen gebarentaal leert, maar hij begrijpt dat dat lastig wordt. “Maar horende mensen kunnen wel meer rekening houden met dove en slechthorende mensen.”

Een aantal tips van Kaleb:

  • Praat rustig en kijk de ander aan.
  • Houd je hand niet voor je mond.
  • Gebruik korte zinnen.
  • Maak gebruik van je mimiek en wijs dingen aan.
  • Vraag de aandacht door iemand even aan te tikken, bijvoorbeeld op de schouder. Je kunt ook zwaaien of even met de lichten knipperen.
  • Ga niet schreeuwen. Je kunt zelfs beter fluisteren, dan articuleer je beter.
  • Je kunt je boodschap altijd even opschrijven of intoetsen op het scherm van je telefoon als je er samen niet uitkomt.

In de klas

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs, gaan meer dove en slechthorende kinderen naar een reguliere school, soms met extra ondersteuning. Wil je weten hoe je heel bewust rekening kunt houden met deze leerlingen? Lees onze folders met tips voor leerlingen en leerkrachten.

Op de werkvloer

Tolknet

Anderhalf miljoen Nederlanders zijn slechthorend of doof. Grote kans dat je een collega hebt die niet alles goed hoort. Wil je weten hoe je zo goed mogelijk rekening kunt houden met je collega? Kentalis Werkpad geeft advies aan collega’s van slechthorende en dove mensen.
Soms is het ook handig om een schrijf- of gebarentolk in te schakelen, dat kan via Tolknet.

Actie!

Op Prinsjesdag liet Kaleb (17) van zich horen in Den Haag, hij vertelde over zijn plannen voor Nederland!

Bekijk hiernaast de sfeerimpressie van onze actie op Prinsjesdag.