Wat jij kunt doen…

Stel dat jij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt, of je kind. Wat kun je dan het beste doen? Wat doe je als een kind in jouw groep of klas TOS heeft? En wat kan de gemeente voor mensen met TOS betekenen? Peuterleidster Kim: “Eveliene (4) krijgt nu de juiste zorg en is een vrolijke praatjesmaker geworden.”

Als je TOS hebt

Tips van Karina: “Breng jezelf met medelotgenoten in contact, SpraakSaam organiseert bijeenkomsten voor jongeren met TOS. Durf het ook te zeggen als je iets niet begrijpt. En zoek je werk maar vind je een sollicitatiegesprek moeilijk? Ga gewoon langs om je cv af te leveren, dan heb je een niet zo officieel gesprek. ” Meer tips en ervaringen lees je in het boek Spraaktaal. Kijk ook op de website van de Com-Pas. De Com-Pas helpt jongeren met een taalstoornis bij de communicatie in moeilijke situaties.

Als ouder

Herken je signalen en denk je dat jouw kind misschien TOS heeft? Dan is het goed om dit te laten onderzoeken. Misschien heeft je kind baat bij ondersteuning. Wist je dat de oudervereniging FOSS zich inzet voor een sterkere positie van ouders van kinderen met spraaktaalmoeilijkheden? Zelf kun je veel doen om het praten en de taalontwikkeling van je kind te stimuleren:
 

  • lees veel voor en zing samen
  • laat je kind verhaaltjes uitbeelden
  • doe raadspelletjes aan de hand tekeningen (wat zie je?)
  • vraag of je kind jou wil herhalen, zo weet je of iets echt duidelijk is
  • gebruik eventueel Nederlands met Gebaren (NmG)
  • prikkel alle zintuigen met een zintuigenverhaal. Erg geschikt voor kinderen met een communictief meervoudige beperking (CMB)

Als professional

Denk je dat een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, laat dan uitzoeken of je vermoeden klopt en of het kind baat heeft bij extra ondersteuning, zoals vroegbehandeling. Hier kun je een kind aanmelden voor onderzoek. Zelf kun je veel doen om de taalspraakontwikkeling te stimuleren, lees tips van en voor professionals in Vijf op een rij of lees de flyer TOS in het VO en TOS in het MBO.

Als gemeente

Als gemeente investeert u al in de aanpak van taalachterstanden, namelijk in het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dat is heel belangrijk. Maar een taalachterstand is iets anders dan een taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met TOS hebben een meer specialistische behandeling nodig. Vroegtijdig de juiste hulp bieden, kan grote ontwikkelingsproblemen later voorkomen. Kentalis biedt deze hulp, die wordt bekostigd vanuit de WMO, Wlz, de ZVW en onderwijsmiddelen.