Wat is TOS?

Meike draait soms woorden om, Karina volgt lange gesprekken niet zo goed. Allebei hebben ze een taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS uit zich bij iedereen anders. 5% van de bevolking heeft TOS, in de hersenen van deze mensen wordt taal minder goed verwerkt. Met extra hulp kunnen mensen met TOS goed meekomen.

In de hersenen

“Als veel mensen praten, dan botst zoveel in mijn hoofd.” Zo legt een jongen met TOS uit wat hij heeft. In de hersenen van mensen met TOS lopen de verbindingen tussen hersengebieden anders. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld moeite met het onthouden en leren van woorden of klanken. Nog te vaak wordt TOS verward met dyslexie, stotteren, een algemene taalachterstand of autisme.

Herken TOS

Vaak is een taalontwikkelingsstoornis al op jonge leeftijd te herkennen. Praat je peuter nog niet? Lijkt een kind in jouw klas anderen niet goed te begrijpen? Het kunnen belangrijke signalen zijn. Ongeveer de helft van alle tweejarige kinderen die achterlopen in de taalontwikkeling, heeft behandeling nodig.

Dit zijn belangrijke signalen:

  • het kind kent weinig woorden
  • het kind heeft moeite om op een woord te komen
  • het kind is slecht verstaanbaar
  • het kind maakt veel fouten bij het maken van zinnen
  • het kind maakt erg korte zinnen
  • het kind begrijpt anderen vaak niet
  • het kind lijkt niet te luisteren
  • het kind is erg stil en praat weinig
  • het kind wordt boos als het niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt

Onbekend en onzichtbaar

Veel mensen weten niet wat TOS is. Dat heeft grote gevolgen. Meike: “Ik ben door misverstanden veel vrienden kwijtgeraakt. Ik hoop dat er meer bekendheid komt. Soms vind je het fijn om een keer gehoord te worden.” Omdat jongeren met TOS moeite hebben met taal, gaan ze gesprekken vaak uit de weg. Dat maakt jongeren met TOS vaker eenzaam. Denk je dat jouw kind of een kind in jouw groep of klas een taalontwikkelingsstoornis heeft?

Lees hoe u een kind kunt aanmelden of doorverwijzen.

Interview

Staatssecretaris Van Rijn bracht een bezoek aan het audiologisch diagnostisch centrum van Kentalis in Utrecht.

Van Rijn liet zich bijpraten over TOS en werd geïnterviewd door Karina Feenstra!